U izradi
Zašto dobijam ovu poruku?

To je verovatno zbog sledećeg:

 1. Niste postavili prezentaciju na vašem Internet prostoru.

  Ova strana se prikazuje ako niste postavili prezentaciju na vašem Internet prostoru. Pristupite koristeći neki FTP-program ili putem Frontpage-a (ako su Frontpage ekstenzije aktivirane), uklonite ovu stranu (index.html) i potom postavite vašu prezentaciju.

  Za informacije po pitanju vaših korisničkih podataka za FTP, možete ih naći na korisničkim stranama.
   
 2. Postavili ste vašu prezentaciju, dalje vam se prikazuje ova strana.

  Postoji mogućnost da je stranica u privremenoj memoriji vašeg Internet čitača (cache-memorija). Ispraznite cache-memoriju (u Internet Exploreru meni: "Tools" > "Internet Options ", sekcija "Temporary Internet files", pritisnite dugme "Delete Files...") i osvežite stranu.
   
 3. Postavili ste prezentaciju i ispraznili cache-memoriju, i dalje dobijate ovu stranu.

  Onda nejverovatnije nedostaje index-strana (start-strana). Index-strana treba da ima jedno od sledećih imena: index.htm, index.html, index.php ili index.shtml. Ako imate Windows nalog, možete koristiti: index.asp, index.aspx, default.htm, default.asp ili default.aspx.

  Ne zaboravite da izbrišete ovu index-stranu.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas povodom dalje tehničke podrške.

Copyright © 1999 - 2004 Loopia D.O.O.
Niš, Dušanova 55, PC Dušanov Bazar I/102, Tel/Fax: 018-526-408
E-mail: support@loopia.co.yu